Pobuda župana družbi za gospodarjenje z gozdovi za možnost odkupa lesnih sečnih ostankov občanom občine Lendava

17. 1. 2022 407