Začetek projektiranja stanovanjskih stavb v Lendavi

1. 12. 2022 189