Pozdrav lendavskim prvošolcem ob sprejemu na prvi šolski dan

1. 9. 2023 181