Poziv občanom za uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči za prvošolčke

9. 5. 2024 512
09.05.2024
Objave in pozivi
30.11.2024 do 23:59
20.000,00 EUR
007-0005/2023
20.12.2023
Aleksandra Kozak
02/577-25-21