Projekt MOTIVAGE: Za starejšim prijazno regijo na obmejnem območju Lendave in Monoštra

25. 8. 2021 252