Tekoče vzdrževanje gozdnih cest v občini Lendava za leto 2023 v zaključni fazi

29. 9. 2023 177