Ukrepi Občine Lendava in občinskega štaba Civilne zaščite

16. 3. 2020 64