Začetek postopka za dozidavo in rekonstrukcijo Zdravstvenega doma Lendava: Objavljeno javno naročilo

23. 5. 2024 160