Začetek rednega obratovanja električnega daljnovoda Cirkovce-Pince

2. 12. 2022 159