Zaključena sanacija mrliške vežice v Gaberju

25. 2. 2022 275