Župan Janez Magyar sklical sestanek o prometu kmetijskih zemljišč v občini Lendava: Skupni cilj pravičnejši pravilnik o zakupu

27. 6. 2024 94