Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za naselje Kobilje

Predpisi, na katere predpis vpliva