Investicijsko-vzdrževalna dela na objektu Mohorjeva 1

Zaključeno
Marec 2014
Avgust 2014

Podatki o financiranju