Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja

4. 5. 2020 63