Odlok o urbanističnem redu v občini Lendava

Predpisi, na katere predpis vpliva