Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava

Predpisi, na katere predpis vpliva