Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto – mesto Lendava

Predpisi, na katere predpis vpliva