Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto - mesto Lendava

Predpisi, na katere predpis vpliva