Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava

Predpisi, na katere predpis vpliva