Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del industrijske cone v Lendavi

Predpisi, na katere predpis vpliva