Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava

Predpisi, na katere predpis vpliva