Obvezna razlaga k 10. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto - mesto Lendava (Uradne objave št. 28/88)

Predpisi, na katere predpis vpliva